Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare (Legea) transpune Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare – MiFID II. Se asigură, astfel, alinierea cadrului legislativ național la standardele europene în materia piețelor de instrumente financiare. Scopul declarat al directivei este reformarea legislației europene deja existente […]