In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 275/1 din 19 octombrie 2010 a fost publicata Directiva 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a Directivei 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta