In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L 326/1 din data de 10 decembrie 2010, a fost publicata Directiva 2010/88/UE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata, in ceea ce priveste…