În ultimii ani s-a dezvoltat comerțul online de hormoni, stimulente și steroizi anabolizanți, produse ce intră sub incidența Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea traficului ilicit de substanțe cuprinse în lista interzisă, fapt de natură a atrage atât atenția legiuitorului care urmărește înăsprirea regimului sancționator pentru traficul ilicit de substanțe dopante cu grad mare […]