În mai multe articole precedente am încercat să imprim o corelare a inspecţiei fiscale şi cercetării penale a infracţiunii complexe de evaziune fiscală, între stabilirea creanţei fiscale datorată de contribuabil cu un act administrativ fiscal ce naşte raporturi juridice fiscale şi urmărirea penală. Interpretarea reglementărilor fiscale trebuie să respecte voința legiuitorului așa cum este exprimată […]