Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (ANAP) din MFP a publicat un Raport privind Indicatorii de monitorizare a eficienţei procedurilor de achiziţie publică finalizate prin contract/acord cadru în anul 2017. Potrivit raportului, în anul 2017 au fost au gost finalizate 19.923 de proceduri de achiziție publică prin atribuirea unui contract/încheierea unui acord-cadru, din care prin: Licitaţie […]

ANAP: Indicatorii de monitorizare a eficienţei procedurilor de achiziţie publică 2017 publicat pe CFNET - CodFiscal.NET Finante Taxe.