Programul de convergență pentru perioada 2018-2021 a fost elaborat în baza Regulamentului (CE) nr. 1466/1997 al Consiliului privind consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice, modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1055/2005 al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 1175/2011 al Parlamentului European și al Consiliului. Transmiterea de către statele membre și evaluarea de […]

Programul de convergență 2018 – 2021 a fost publicat de MFP publicat pe CFNET - CodFiscal.NET Finante Taxe.