Judecătorul francez se întreabă cu privire la posibilitatea de a regulariza TVA-ul direct în fața instanței fiscale (C-133/18 Sea Chefs Cruise Services). Situația de fapt: 1. materia UE: fiscalitate – taxă pe valoare adăugată; 2. necesitatea de a afla dacă o dispoziție dintr-o directivă incidentă ar crea o regulă de decădere care implică faptul că: […]