Judecătorul suprem specializat doar în fiscal din Germania se întreabă cu privire la noțiunea de serviciu poștal universal (C-5/18 Eisenbeis). Situația de fapt: 1. materii UE: 1.1.Libertatea de stabilire; 1.2.Libera prestare a serviciilor; 1.3.Fiscalitate: Taxa pe valoare adăugată; 2. distribuția formală de înscrisuri pe baza unor dispoziții de drept public (dispoziții ale codurilor de procedură […]