Drepturile de proprietate intelectuala, care includ si drepturile de autor, vor fi scoase din categoria veniturilor independente si tratate separat de Fisc.