Judecătorul finlandez se întreabă cu privire la recuperarea creanțelor legate de impozite, taxe și alte măsuri și contestarea stării de insolvență (C-695/17 Metirato). Situația de fapt: 1. dispoziție dintr-o directivă UE care prevede că acele creanțe cu privire la care a fost formulată o cerere de recuperare trebuie tratate în statul membru solicitat ca și […]