Judecătorul italian se întreabă cu privire la impozitarea burselor din fonduri structurale europene (C-667/17 Cadeddu). Situația de fapt: 1. normă națională potrivit căreia sunt asimilate veniturilor din salarii „c) sumele plătite de orice persoană cu titlu de bursă de studii sau de alocație, de primă ori de ajutor pentru studii sau pentru formare profesională, în […]