1. Perspective generale Directiva are ca scop stabilirea instrumentelor de combatere a fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene prin reglementări de drept penal. Aceasta prevede norme minime privind definirea infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene, precum și sancțiunile, respectiv termenele de prescripție[i]. Situațiile reglementate de Directiva (UE) nr. 2017/1371 definesc […]