Trimitere preliminară – Libera circulație a capitalurilor – Deducere din profitul impozabil – Tratament diferențiat al dividendelor care provin de la filiale cu administrația și cu sediul într‑o țară terță Societatea EV, o societate în comandită pe acțiuni de drept german (KGaA), este societatea‑mamă a unui grup mondial. Filialele sale dețin la rândul lor participații în capitalul mai […]