1. Cadrul instituțional general. Temeiul juridic al funcționării Parchetului European Ideea unui Parchet European (European Public Prosecutor’s Office, denumit în continuare EPPO) este veche și rezidă în interesul instituțiilor europene de a-și proteja bugetele, atât în faza de preaderare a statelor cât și ulterior[i]. În direcția protejării intereselor financiare se dorea în special un cadru […]