Judecătorul suprem din Estonia se întreabă cu privire la (C-475/17). Situația de fapt: 1. fiscalitate, taxă pe valoare adăugată 2. avem o taxă națională care se aplică în mod general și proporțional cu prețul, dar care, în temeiul dispozițiilor pertinente, se percepe numai în etapa vânzării unui bun sau a unui serviciu către un consumator, […]