În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 320/6 din 6 decembrie 2017  a fost publicat Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2236 al Comisiei din 5 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 3199/93 privind recunoașterea reciprocă a procedurilor pentru denaturarea completă a alcoolului în scopul scutirii de la plata accizelor. În temeiul articolului 27 alineatul […]