Ajutoare de stat – Articolul 108 alineatul (3) TFUE – Regulamentul (CE) nr. 659/1999 – Articolul 1 litera (c) – Noțiunea «ajutor nou» – Regulamentul (CE) nr. 794/2004 – Articolul 4 – Scheme de ajutor notificate declarate compatibile cu piața internă – Schemă de ajutor pentru sectorul cinematografic și pentru sectorul audiovizual – Creștere semnificativă […]