Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că cererea formulată de municipiu prin primar având ca obiect înlocuirea plăţii unei amenzi stabilită printr-un proces verbal de contravenţie, amendă neachitată de contravenientul persoană fizică, cu sancţiunea prestării unei activități în folosul comunității este de competenţa instanţei judecătoreşti în a cărei circumscripţie domiciliază contravenientul, şi nu a instanţei […]