Judecătorul maghiar se întreabă cu privire la competența expresă pe care o capătă o instanță națională/autoritate administrativă atunci când vrea să respecte principiul proporționalității în aplicarea sancțiunilor (C-384/17 Link Logistik N&N). Situația de fapt: 1. domeniul Uniunii: fiscalitate; 2. cerința caracterului proporțional prevăzută într-un articol din Directiva de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă […]