Trimitere preliminară – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolele 7, 8 și 47 – Directiva 95/46/CE – Articolele 1, 7 și 13 – Prelucrarea datelor cu caracter personal – Articolul 4 alineatul (3) TUE – Întocmirea unei liste de date cu caracter personal – Obiect – Perceperea impozitului – Combaterea fraudei fiscale – Control jurisdicțional – Protecția libertăților și a drepturilor fundamentale – Condiționarea căii de atac în justiție de introducerea […]