Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată – Directiva 2006/112/CE – Articolul 132 alineatul (1) litera (f) – Scutiri pentru anumite activități de interes general – Scutirea prestărilor de servicii furnizate membrilor lor de către grupări autonome de persoane – Aplicabilitate în domeniul serviciilor financiare” DNB Banka este o societate de credit cu […]