Sediul materiei: – art. 172 alin. (9), (10) și (12) C. proc. pen.; – OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF. Potrivit dispozițiilor art. 172 alin. (9) C. proc. pen., „Când există pericol de dispariţie a unor mijloace de probă sau de schimbare a unor situaţii de fapt ori este […]