Potrivit art. 20660 alin. (1) lit. b) C. fisc., sunt scutite de la plata accizelor produsele energetice livrate în vederea utilizării drept combustibil pentru navigația în apele comunitare şi pentru navigația pe căile navigabile interioare, inclusiv pentru pescuit, altele decât pentru navigația ambarcațiunilor de agrement private. Conform pct. 113.1 şi pct. 113.1.2 alin. (1)-(26) din […]