O dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 545 din 03/08/2012, se vor abroga actele normative care reglementează în prezent procedurile simplificate, respectiv O.G. 5/2001 privind somația de plată, precum și O.U.G. 119/2007 privind măsurile pentru combaterea întârzierii executării obligaţiilor de [...]