În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 22 din 25 ianuarie 2013 a fost publicată Decizia Consiliului din 22 ianuarie 2013 privind autorizarea unei cooperări consolidate în domeniul taxei pe tranzacţiile financiare. Ideea instituirii unui sistem comun al taxei pe tranzacţii financiare (TTF) a pornit de la numeroasele solicitări din partea statelor membre ale [...]