În Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C 21 din 24 ianuarie 2013 a fost publicată Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 22 ianuarie 2013 de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2011/77/UE privind acordarea de asistenţă financiară din partea Uniunii pentru Irlanda. Acordarea de asistenţă judiciară din partea UE are la [...]